İletişim
Şirketini değiştireceğine inanacak
kadar hayalperest

Hayalinin önündeki engelleri görecek kadar da gerçekçi.

Engelleri kaldırmayı deneyecek
kadar cesur,

Diğer cesurlarla birlikte
başaracak kadar bensizseniz

Sizi tanımaktan onur duyarız.